Blackjack 17 hit eller opphold h1>

Som president leder Guerriero organisasjonen med lidenskap og fokusert syn som forer til den beste generelle omsorg og service for vare kunder og en kultur av folks utvikling gjennom Experient. Guerrieros visjon for a hjelpe vare kunder til a forandre hendelsene og koble til publikum, er det som motiverer vare lag for a skape de mest innovative hendelsesopplevelsene som er mulig.

Guerriero overvaker alle aspekter av Experient’s fullservice hendelsesportefolje, inkludert arrangementshandtering, enhetlig registrering og boliger, utstillerstjenester, og spillested og leverandorinnsamling med et overlegg av erfaringdesign pa tvers av alle tjenester.

Guerriero kom til Experient i 1990. Han var selskapets finansdirektor fra 1995 til 2012, og har hjulpet a navigere Experient gjennom betydelig okologisk og oppkjopsrelatert vekst. For han ble med i Experient jobbet han hos PricewaterhouseCoopers. Han er medlem av ASAE, PCMA og IAEE, og serverer ogsa pa Kent State University Hospitality Management Advisory Board, St. Louis National Advisory Board og Trade Show Executive (TSE) Exposition Forecast Board.

David Beckett.

Senior Vice President, Operations.

Med over 20 ars erfaring i forandringsledelse og en lidenskap for personalutvikling, leder Beckett Experients kundeserviceomrader for registrering, bolig og kundeservice. Han overvaker ogsa vare operasjonelle service sentre, inkludert anleggsadministrasjon, logistikk, produksjon og samling. Beckett sluttet seg til Experient i 2001 som direktor for Registrerings- og boligavdelingen, og er kreditert for opprettelsen av Experients prosjektledelsesmodell og overvaker integreringsarbeidet i selskapets registreringsplattformer. Beckett har en bachelor i virksomheten fra Ohio State University.

Dee Blakeney, CMP.

Vice President Event Planning.

Blakeney leder motet & amp; Event Management team for Experient. I lopet av hennes 30 ar i denne bransjen, hvorav over 24 har blitt brukt med Experient, har hun jobbet i arrangementet om planlegging og konvensjonstjenester i var bransje, og er lidenskapelig for a levere enestaende kundeservice. Blakeney fokuserer pa utviklingen av Experients planleggingsteam for a tilby hendelsesadministrasjonsstotte og konsultasjon til kunder i alle markedssegmentene som serveres av Experient, og stoler seg pa a oppmuntre og utvikle talent innen dette omradet av organisasjonen. Hun har jobbet i vare Twinsburg, OH og Washington, DC kontorer og jobber na fra hennes hjemby Dallas, TX. Hun er et aktivt medlem av PCMA, som har v rt i styret i Gulfstaternes kapittel i flere ar, inkludert hennes nav rende rolle som kapittelpresident. Blakeney er utdannet ved Duke University.

Nancy DeBrosse, CMP.

Senior Vice President, Strategisk Account Management.

DeBrosse forer tilsyn med salg og strategisk kontoadministrasjon av var forening og offentlige klienter. Hun er ogsa involvert i Experients globale initiativ for a jobbe med internasjonale moter holdt i USA, samt a bista Experients kunder som onsker a mote utenlands. DeBrosse kom til Experient i 2008 som VD for Washington, DC-kontoret som overvaker Strategic Account Management-teamet. For hun ble med i Experient, var hun VP, Sales and Marketing for Projection, Inc., et audiovisuelt produksjonsfirma basert i Washington, DC-omradet. DeBrosse har tjent pa mange lokale og nasjonale komiteer og styre og har v rt president for begge DC-kapitlene i PCMA og IAEE. Hun ble anerkjent i 2010 som PCMAs fremragende medlem i et kapittel.

Scott Durkin.

Vice President, Partner Development.

Siden han har gatt fra Arizona State University, har Scott tilbrakt over 25 ar i Hospitality Industry. Hans erfaring gir en bakgrunn i Sales, Independent Contractor Sales Management, samt Mote Technology for hans nav rende rolle som Vice President, Partner Development. Scott startet sin Experience karriere for 13 ar siden som National Sales Manager for Conferon Global Services for han flyttet i en regional direktorstilling i ESN-avdelingen. I sin nav rende stilling som visepresident, partnerutvikling, administrerer Scott og hans team all leverandor, konvensjon og Visitor Bureau og mange leverandorforhold for organisasjonen. I tillegg deltar Scott aktivt i Maritz Supplier Relations-teamet som samarbeider om den overordnede strategien for leverandoradministrasjon og gjennomforing av Maritz Global Events. Hans team klarer ogsa Experient Strategic Events som inkluderer e4, EnVision og den nye Maritz Global Events Golf Experience. Scott er ogsa et aktivt medlem av bade MPI og PCMA.

Jeff Fugate.

Senior Vice President, Salg og Markedsforing.

I lopet av sine mer enn 20 ars salgs- og ledelseserfaring pa tvers av flere bransjer har Fugates lag og kunder konsekvent opplevd dobbelt- og tre-sifretsvekst. Han er stolt av den pagaende utviklingen av mennesker og har klart og / eller trent mer enn 1800 saljare for a oppna suksess gjennom bruk av velprovde salgsmetoder. Fugate er utdannet av New Mexico State University i Las Cruces. Han er PCMA CASE-sertifisert og et tidligere medlem av New Orleans Advisory Board. Han er aktiv i IAEE, holder posisjoner pa bade Emerging Trends and Awards-komiteene.

Mike Godsey.

Senior Vice President, Markedsutvikling.

Godsey er en 23 ar gammel veteran av arrangementet og bransjeindustrien. Pa Experient overvaker han introduksjonen av ny teknologi i selskapets tilbud. Mye av fokus har v rt pa a bruke teknologi for a drive forretningsmessige resultater for showprodusenter, som okt oppmote, effektive mobilstrategier og fremtidige plattformer for henting. I tillegg overvaker han Exhibitor Services Group, der han forvalter Experients strategi for ledende produkter og tjenester.

Chrisse New.

Vice President Prosjektledelse.

Ny har over 15 ars erfaring i bransjen. Ved ledelsen til Experient Project Management, leder Chrisse et team av mangfoldige og erfarne prosjektledere med s rlig fokus pa operasjonell excellence, klienthoring og innovasjon. Hun er medlem av Project Management Institute og International Association of Exhibitions and Events. Hun er en sertifisert Project Management Professional (PMP) siden 2006 og en alumni i IAEEs Robert L. Krakoff Leadership Institute i 2012. I 2015 ble Chrisse anerkjent med Experient’s Pinnacle Award, selskapets hoyeste re. New er en utdannet av James Madison University med en BS i kinesiologi.

Jacqueline E. Richards, MS, SPHR.

Vice President, Human Resources & amp; Utvikling.

Richards leder menneskelige ressurser og utvikling avdelinger. Hun er lidenskapelig om inspirerende Experients ledere og medarbeidere for a na sitt fulle potensial gjennom ambisjonell coaching. Hun ble med i Experient i 2000 og i 2010 ble promotert til VD, Human Resources and Development. For hun ble med i Experient, holdt hun HR-stillinger hos PlanSoft og Gap, Inc. Richards har en MS i Organisasjonsutvikling & amp; Analyse fra Weatherhead School of Management ved Case Western Reserve University og en BS fra Ohio University. Richards har ogsa et executive coaching sertifikat grunnlagt i forsettlig endringsteori fra Weatherhead School of Management. Hun er en sertifisert Senior Human Resources Professional (SPHR) og en SHRM Senior Certified Professional (SHRM-SCP).

Gary Schirmacher, CMP.

Senior Vice President, industriens n rv r og strategisk utvikling.

Med over 30 ars erfaring i hotell- og moteplanleggingsindustrien leder Schirmacher Experients strategiske planutvikling og -implementering, samt n rv r for bade Experient og Maritz Travel. Han ble tildelt selskapets hoyeste pris, Pinnacle Award, i 2005, og ble innfort i Colorado Meetings Hall of Fame i 2011 med Lifetime Achievement Award. Han fungerte som leder for motet Industry Council of Colorado fra 2002-2007, og er medlem av PCMA, MPI, ASAE og CSAE. Schirmacher er en tidligere leder av PCMA Education Foundation Board of Trustees, og er for tiden medlem av styret for motet Industry Fund. Schirmacher er en hyppig hoyttaler pa store industrimoter og arrangementer.

Brian Scott.

Chief Information Officer.

Scott er en 27-arig veteran av teknologi, med de siste 15 arene innenfor bransjen for bransjehandel. Pa Experient tjener han som Chief Information Officer hvor han overvaker produktutvikling, datasenteroperasjoner og bedriftsinfrastruktur. Hans bakgrunn i kommersiell og bedriftsapplikasjon utvikler seg til mange programvarebaserte produkter og tjenester innenfor Experient. Han styrer Experient datasenter som behandler millioner av transaksjoner arlig, sa vel som bedriftsinfrastruktur som stotter alle Experients lokasjoner og ansatte. Scott har en BS i elektroteknikk fra University of Tennessee og en MS i teknologiledelse fra University of Maryland.

Andy Smith.

Senior Vice President, ESN og Strategic Sourcing.

Smith har 35 ars salgs- og kontoadministrasjonsopplevelser fra flere sentrale segmenter av gjestfrihetsbransjen. Siden han ble med i Experient i 2002, har Smith fokusert sin innsats pa a levere sammenhengende sourcingstrategier til en variert blanding av bedrifter, foreninger, messer og entusiaster. Denne effektiviteten gjor det mulig for vare industripartnere a utnytte deres distribusjonsutvikling, samtidig som de gir vare kunder optimal beskyttelse av risikostyring og benchmarking analytics for a sikre at de far den beste kombinasjonen av priser, vilkar og innrommelser. Hans storste profesjonelle lidenskap er a finne mater a utnytte kollektive eiendeler til vare kunder og var interne infrastruktur for a forbedre hendelsen.